Užitočné odkazy

Európska únia

Európska únia                                                                 www.europa.eu.int
Delegácia Európskej komisie v SR www.europa.sk
Európsky súdny dvor www.curia.eu.int
Rada Európy www.coe.int
Európsky súd pre ľudské práva www.echr.coe.int

Právne informácie

Zbierka zákonov SR www.zbierka.sk
Obchodný register SR www.orsr.sk
Ekonomické a právne informácie www.epi.sk
Automatizovaný systém právnych informácií www.sepi.sk

Profesné právnické organizácie

Slovenská advokátska komora www.sak.sk
Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk
Slovenská komora exekútorov www.exekutor.sk
Medzinárodné združenie advokátskych komôr (IBA) www.ibanet.org
Združenie amerických advokátskych komôr (ABA) www.abanet.org