Náš tím

Mgr. Pavol Tamaši

Mgr. Pavol Tamaši

Pavol je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v mene našej advokátskej kancelárie poskytuje právne služby primárne pre klientov v rámci Žilinského kraja. Pavol sa špecializuje predovšetkým na oblasť občianskeho, obchodného a pracovného práva. Jeho výhodou sú skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva nielen z pozície advokáta, ale najmä z pozície interného právnika významnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilového priemyslu. Vďaka tejto skúsenosti získal cenné znalosti o fungovaní vnútorných procesov v rámci veľkého podniku a ich vzájomných súvislostiach. Pavol ovláda anglický jazyk.

E-mail: ptamasi@sklegal.sk