Náš tím

Mgr. Patrícia Kmeťová

Mgr. Patrícia Kmeťová

Patrícia ukončila v roku 2016 Univerzitu Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala takmer 3 roky na exekútorskom úrade v Bratislave. Absolvovala tiež stáže na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Najvyššom súde SR. Patrícia sa špecializuje najmä na exekučné právo, obchodné a rodinné právo. Ovláda anglický jazyk.

E-mail: pkmetova@sklegal.sk