Náš tím

Mgr. Tomáš Szabo

Mgr. Tomáš Szabo

Tomáš je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Ako študent pracoval v advokátskej kancelárii v Bratislave a zúčastnil sa stáže na Krajskom súde v Prešove. Od roku 2013 pôsobí ako koncipient v našej kancelárii, pričom sa špecializuje predovšetkým na obchodné právo (najmä právo obchodných spoločností a zmluvné právo), stavebné a energetické právo. Ovláda anglický jazyk.

E-mail: tszabo@sklegal.sk