Náš tím

JUDr. Simona Klučiarová

JUDr. Simona Klučiarová

Simona je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici. Ako koncipientka vykonáva právnickú prax od roku 2013. V roku 2016 zmenila miesto svojho pôsobenia a v súčasnosti je koncipientkou v našej advokátskej kancelárii. Je tiež doktorandkou na katedre trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Špecializuje sa najmä na trestné, občianske a obchodné právo. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

E-mail: skluciarova@sklegal.sk