Náš tím

JUDr. Martin Kocan

JUDr. Martin Kocan

Martin absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. V právnej praxi sa špecializuje a má rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, zmluvného práva, prevodov nehnuteľností, v oblasti zlúčení a akvizícií a s tým súvisiacich due diligence, ako aj v oblasti pracovného práva, konkurzov a reštrukturalizácie. Ovláda anglický jazyk.

E-mail: mkocan@sklegal.sk