Náš tím

JUDr. Milan Banas

JUDr. Milan Banas

Milan ukončil v roku 1979 Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej študoval dva semestre ekonómiu na University of Hartford v USA. Absolvoval stáže na Ministerstve spravodlivosti USA a v Európskej komisii. Publikoval veľký počet článkov z oblasti protimonopolného, obchodného a daňového práva. Spočiatku pracoval ako podnikový právnik vo veľkom elektronickom podniku, neskôr na federálnom a následne na slovenskom protimonopolnom úrade. V rokoch 1995 - 2003 pracoval s medzinárodnou poradenskou spoločnosťou KPMG, kde poskytoval klientom poradenstvo v právnej oblasti. V dôsledku nových pravidiel, ktoré vyžadujú oddelenie poskytovania právnych služieb od audítorských služieb sa stal jedným zo zakladateľov SKLEGAL s.r.o., ako právneho nástupcu právneho oddelenia KPMG. V rámci svojej viac ako 30-ročnej právnej praxe sa špecializuje predovšetkým na občianske, obchodné právo a súťažné právo. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

E-mail: mbanas@sklegal.sk