Náš tím

JUDr. Andrea Čiková

JUDr. Andrea Čiková

Andrea získala v roku 1998 titul magister na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2006 ukončila dvojročné štúdium organizované University of Cambridge - Institute of Continuing Education. V rokoch 1998-2003 pracovala pre medzinárodnú poradenskú spoločnosť KPMG, kde sa prepracovala až na pozíciu Legal Manager, odkiaľ neskôr odišla a stala sa jednou zo zakladateľov advokátskej kancelárie SKLEGAL s.r.o. V právnej praxi sa už 15 rokov špecializuje na obchodné právo, občianske právo a právo životného prostredia. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného práva, v oblasti fúzií a akvizícií a s tým súvisiacich due diligence a spoločných podnikov (joint ventures). V minulosti sa ako členka právneho tímu podieľala na procese veľkého zlúčenia poisťovní na Slovensku. V súčasnosti pôsobí tiež ako nezávislý právny poradca pre Európsku centrálnu banku. Ovláda anglický a španielsky jazyk.

E-mail: acikova@sklegal.sk