Náš tím

JUDr. Peter Káčer

JUDr. Peter Káčer

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2004. Peter je advokátom s viac ako desaťročnou praxou. Svoju právnu prax začal v lokálnej advokátskej kancelárií a od roku 2005 pracuje pre našu advokátsku kanceláriu SKLEGAL, v súčasnosti ako jeden z jej partnerov. Peter je expertom na obchodné právo a to najmä v oblastí zlúčení a akvizícii a zmluvného práva. Taktiež sa špecializuje na pracovné právo, právo duševného vlastníctva, verejného obstarávania, prevody nehnuteľností a stavebné právo (v rátane realizácií developerskych projektov a ich financovania). Peter ovláda anglický jazyk.

E-mail: pkacer@sklegal.sk